ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 25 กันยายน 2563
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 น.
24-9-2563 22:45 - 25-9-2563 6:08
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
25-9-2563 6:09 - 25-9-2563 22:04
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
25-9-2563 22:04 - 26-9-2563 6:08
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
26-9-2563 6:09 - 26-9-2563 21:44
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
26-9-2563 21:44 - 27-9-2563 6:08
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
27-9-2563 6:09 - 27-9-2563 21:51
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4