ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:39 น.
22-2-2563 12:26 - 23-2-2563 6:38
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
23-2-2563 6:39 - 23-2-2563 14:23
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
23-2-2563 14:23 - 24-2-2563 6:38
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
24-2-2563 6:39 - 24-2-2563 16:38
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
24-2-2563 16:38 - 25-2-2563 6:37
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
25-2-2563 6:38 - 25-2-2563 19:06
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0