ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:06 น.
7-8-2563 10:31 - 8-8-2563 6:05
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
8-8-2563 6:06 - 8-8-2563 12:40
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
8-8-2563 12:40 - 9-8-2563 6:05
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี -1
จักขุมายา -1
9-8-2563 6:06 - 9-8-2563 15:06
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
9-8-2563 15:06 - 10-8-2563 6:05
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
10-8-2563 6:06 - 10-8-2563 17:33
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0