ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:39 น.
23-2-2563 14:23 - 24-2-2563 6:38
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
24-2-2563 6:39 - 24-2-2563 16:38
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
24-2-2563 16:38 - 25-2-2563 6:37
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
25-2-2563 6:38 - 25-2-2563 19:06
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
25-2-2563 19:06 - 26-2-2563 6:37
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
26-2-2563 6:38 - 26-2-2563 21:37
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4