ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 กันยายน 2562
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 น.
22-9-2562 6:21 - 23-9-2562 6:08
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
23-9-2562 6:09 - 23-9-2562 6:11
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2
23-9-2562 6:11 - 24-9-2562 5:34
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
24-9-2562 5:34 - 24-9-2562 6:08
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
24-9-2562 6:09 - 25-9-2562 4:39
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1