ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:21 น.
17-11-2562 21:29 - 18-11-2562 6:20
บุษย (ราชา)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
18-11-2562 6:21 - 18-11-2562 20:44
บุษย (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
18-11-2562 20:44 - 19-11-2562 6:20
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
19-11-2562 6:21 - 19-11-2562 19:36
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
19-11-2562 19:36 - 20-11-2562 6:21
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
20-11-2562 6:22 - 20-11-2562 18:16
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1