ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:02 น.
21-7-2562 2:40 - 21-7-2562 6:01
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
21-7-2562 6:02 - 22-7-2562 5:08
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
22-7-2562 5:08 - 22-7-2562 6:01
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
22-7-2562 6:02 - 23-7-2562 7:35
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
23-7-2562 7:35 - 24-7-2562 6:02
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
24-7-2562 6:03 - 24-7-2562 9:48
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4