ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
วันพฤหัสบดี
พระอาทิตย์ขึ้น 05:52 น.
22-5-2562 2:32 - 22-5-2562 5:51
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
22-5-2562 5:52 - 23-5-2562 3:42
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
23-5-2562 3:42 - 23-5-2562 5:51
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
23-5-2562 5:52 - 24-5-2562 5:20
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
24-5-2562 5:20 - 24-5-2562 5:51
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
24-5-2562 5:52 - 25-5-2562 7:25
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1