ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:11 น.
15-10-2561 14:43 - 16-10-2561 6:10
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2
16-10-2561 6:11 - 16-10-2561 16:44
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
16-10-2561 16:44 - 17-10-2561 6:10
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี -1
จักขุมายา +2
17-10-2561 6:11 - 17-10-2561 19:03
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
17-10-2561 19:03 - 18-10-2561 6:10
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
18-10-2561 6:11 - 18-10-2561 21:33
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2