ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:38 น.
24-2-2561 8:08 - 25-2-2561 6:37
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
25-2-2561 6:38 - 25-2-2561 6:46
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
25-2-2561 6:46 - 26-2-2561 5:12
อารทรา (เทวี)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี 0
จักขุมายา -2
26-2-2561 5:12 - 26-2-2561 6:37
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
26-2-2561 6:38 - 27-2-2561 3:36
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2