ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:36 น.
15-12-2561 19:12 - 16-12-2561 6:35
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
16-12-2561 6:36 - 16-12-2561 21:10
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
16-12-2561 21:10 - 17-12-2561 6:35
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
17-12-2561 6:36 - 17-12-2561 22:47
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
17-12-2561 22:47 - 18-12-2561 6:36
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
18-12-2561 6:37 - 18-12-2561 23:54
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3