ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:12 น.
23-10-2561 6:18 - 24-10-2561 6:11
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
24-10-2561 6:12 - 24-10-2561 7:39
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
24-10-2561 7:39 - 25-10-2561 6:11
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
25-10-2561 6:12 - 25-10-2561 8:33
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
25-10-2561 8:33 - 26-10-2561 6:12
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
26-10-2561 6:13 - 26-10-2561 8:57
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1