ฤกษ์ วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

แรม 3 ค่ำ เดือน 5
วันอุบาทว์ดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  เทวี : สวาดิ

  06:16 - 13:07
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  13:07 - 06:15 (1/4/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0