ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5
ดิถี ทักทินดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:24 - 10:44
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  10:44 - 06:22 (21/3/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1