ฤกษ์ วันพุธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

แรม 12 ค่ำ เดือน 4
วันอุบาทว์ดิถีมหาสูญ1วันจม
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:30 - 20:25
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  20:25 - 06:29 (11/3/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1