ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

แรม 4 ค่ำ เดือน 4
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:35 - 07:50
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  07:50 - 06:28 (3/3/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2