ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  03:25 - 06:26
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:27 - 05:42 (1/12/2563)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1