ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
วันพระวันอธิบดีวันจมดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  00:56 - 06:26
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  06:27 - 03:25 (30/11/2563)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1