ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1
วันธงชัย
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:25 - 19:59
  จักขุมายา 0กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  19:59 - 06:25 (27/11/2563)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2