ฤกษ์ วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1
วันอุบาทว์ดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:25 - 17:50
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  17:50 - 06:24 (26/11/2563)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1ฤกษ์มหาศูนย์