ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1
วันอธิบดีวันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:23 - 13:44
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  13:44 - 06:22 (23/11/2563)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0