ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
ดิถี ทักทินไฟ
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:22 - 13:19
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  13:19 - 06:22 (22/11/2563)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0