ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1
วันฟู
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:22 - 13:21
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  13:21 - 06:21 (21/11/2563)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1