ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1
วันธงชัยดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:22 - 13:52
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  13:52 - 06:21 (20/11/2563)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0