ฤกษ์ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1
วันอุบาทว์ดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:21 - 14:43
  จักขุมายา 3กนกนารี -1

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  14:43 - 06:21 (19/11/2563)
  จักขุมายา 4กนกนารี -2