ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1
วันโลกาวินาศดิถีมหาสูญ2
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  06:21 - 15:53
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  15:53 - 06:20 (18/11/2563)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2