ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 15 ค่ำ เดือน 12
วันพระวันอธิบดีจันทร์ดับ (อามาวสี)
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:20 - 18:47
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  18:47 - 06:19 (16/11/2563)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2