ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 13 ค่ำ เดือน 12
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  06:19 - 21:58
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  21:58 - 06:18 (14/11/2563)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1