ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 12 ค่ำ เดือน 12
วันธงชัยวันฟู
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  00:48 - 06:17
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:18 - 23:28
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 3

  เทศาตรี : จิตรา

  23:28 - 06:18 (13/11/2563)
  จักขุมายา 1กนกนารี -1