ฤกษ์ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 11 ค่ำ เดือน 12
วันอุบาทว์
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  01:51 - 06:17
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:18 - 00:48 (12/11/2563)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2