ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 7 ค่ำ เดือน 12
วันจมดิถี ทักทิน
 • 1

  ราชา : บุษย

  02:38 - 06:15
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : บุษย

  06:16 - 03:09 (8/11/2563)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0