ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 6 ค่ำ เดือน 12
 • 1

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  01:37 - 06:15
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  06:16 - 02:38 (7/11/2563)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1