ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 3 ค่ำ เดือน 12
วันโลกาวินาศวันลอย
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:15 - 22:22
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  22:22 - 06:14 (4/11/2563)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2