ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 2 ค่ำ เดือน 12
ดิถี ทินสูนย์
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:15 - 20:11
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  20:11 - 06:14 (3/11/2563)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1