ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แรม 1 ค่ำ เดือน 12
วันอธิบดีดิถี ทักทิน
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:14 - 17:44
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  17:44 - 06:14 (2/11/2563)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1