ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 6 มิถุนายน 2563
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:52 น.
5-6-2563 16:42 - 6-6-2563 5:51
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
6-6-2563 5:52 - 6-6-2563 15:41
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
6-6-2563 15:41 - 7-6-2563 5:51
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
7-6-2563 5:52 - 7-6-2563 14:58
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
7-6-2563 14:58 - 8-6-2563 5:51
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
8-6-2563 5:52 - 8-6-2563 14:35
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2