ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:08 น.
23-8-2562 21:49 - 24-8-2562 6:07
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
24-8-2562 6:08 - 24-8-2562 22:28
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
24-8-2562 22:28 - 25-8-2562 6:07
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
25-8-2562 6:08 - 25-8-2562 22:37
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
25-8-2562 22:37 - 26-8-2562 6:07
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
26-8-2562 6:08 - 26-8-2562 22:18
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2