ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 20 ตุลาคม 2562
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:11 น.
19-10-2562 14:09 - 20-10-2562 6:10
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
20-10-2562 6:11 - 20-10-2562 14:04
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
20-10-2562 14:04 - 21-10-2562 6:10
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
21-10-2562 6:11 - 21-10-2562 13:34
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
21-10-2562 13:34 - 22-10-2562 6:11
บุษย (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
22-10-2562 6:12 - 22-10-2562 12:40
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3