ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
วันพฤหัสบดี
พระอาทิตย์ขึ้น 05:55 น.
26-6-2562 0:19 - 26-6-2562 5:54
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
26-6-2562 5:55 - 27-6-2562 2:30
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0
27-6-2562 2:30 - 27-6-2562 5:54
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
27-6-2562 5:55 - 28-6-2562 4:17
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
28-6-2562 4:17 - 28-6-2562 5:55
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
28-6-2562 5:56 - 29-6-2562 5:41
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2