ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
วันพฤหัสบดี
พระอาทิตย์ขึ้น 06:34 น.
12-12-2561 11:53 - 13-12-2561 6:33
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
13-12-2561 6:34 - 13-12-2561 14:25
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
13-12-2561 14:25 - 14-12-2561 6:34
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
14-12-2561 6:35 - 14-12-2561 16:56
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
14-12-2561 16:56 - 15-12-2561 6:34
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
15-12-2561 6:35 - 15-12-2561 19:12
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4