ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 27 เมษายน 2561
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:00 น.
26-4-2561 14:13 - 27-4-2561 5:59
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
27-4-2561 6:00 - 27-4-2561 13:18
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
27-4-2561 13:18 - 28-4-2561 5:59
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
28-4-2561 6:00 - 28-4-2561 12:47
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
28-4-2561 12:47 - 29-4-2561 5:58
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
29-4-2561 5:59 - 29-4-2561 12:36
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3