ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:53 น.
17-6-2561 10:38 - 18-6-2561 5:52
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
18-6-2561 5:53 - 18-6-2561 9:05
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
18-6-2561 9:05 - 19-6-2561 5:53
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
19-6-2561 5:54 - 19-6-2561 7:37
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
19-6-2561 7:37 - 20-6-2561 5:53
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
20-6-2561 5:54 - 20-6-2561 6:18
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2