ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 มกราคม 2560
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:48 น.
23-1-2560 11:10 - 24-1-2560 6:47
เชษฐา (สมโณ)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
24-1-2560 6:48 - 24-1-2560 13:42
เชษฐา (สมโณ)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
24-1-2560 13:42 - 25-1-2560 6:47
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
25-1-2560 6:48 - 25-1-2560 16:03
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3
25-1-2560 16:03 - 26-1-2560 6:47
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
26-1-2560 6:48 - 26-1-2560 18:06
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0