ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 28 มีนาคม 2560
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:18 น.
27-3-2560 13:28 - 28-3-2560 6:17
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
28-3-2560 6:18 - 28-3-2560 12:59
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
28-3-2560 12:59 - 29-3-2560 6:17
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
29-3-2560 6:18 - 29-3-2560 12:08
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
29-3-2560 12:08 - 30-3-2560 6:16
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
30-3-2560 6:17 - 30-3-2560 10:58
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2