ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 21 ตุลาคม 2560
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:12 น.
20-10-2560 6:48 - 21-10-2560 6:11
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
21-10-2560 6:12 - 21-10-2560 7:56
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
21-10-2560 7:56 - 22-10-2560 6:11
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
22-10-2560 6:12 - 22-10-2560 9:30
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
22-10-2560 9:30 - 23-10-2560 6:11
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
23-10-2560 6:12 - 23-10-2560 11:29
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2