ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:35 น.
14-12-2560 22:55 - 15-12-2560 6:34
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา -1
15-12-2560 6:35 - 16-12-2560 0:21
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
16-12-2560 0:21 - 16-12-2560 6:35
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
16-12-2560 6:36 - 17-12-2560 2:07
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1