ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 22 กันยายน 2563
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 น.
21-9-2563 4:06 - 21-9-2563 6:08
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
21-9-2563 6:09 - 22-9-2563 2:28
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
22-9-2563 2:28 - 22-9-2563 6:08
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
22-9-2563 6:09 - 23-9-2563 1:02
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
23-9-2563 1:02 - 23-9-2563 6:08
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
23-9-2563 6:09 - 23-9-2563 23:44
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
23-9-2563 23:44 - 24-9-2563 6:08
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3
24-9-2563 6:09 - 24-9-2563 22:45
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1