ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 11 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:33 น.
10-12-2559 3:58 - 10-12-2559 6:32
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
10-12-2559 6:33 - 11-12-2559 2:38
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
11-12-2559 2:38 - 11-12-2559 6:32
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
11-12-2559 6:33 - 12-12-2559 1:08
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
12-12-2559 1:08 - 12-12-2559 6:33
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
12-12-2559 6:34 - 12-12-2559 23:32
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
12-12-2559 23:32 - 13-12-2559 6:33
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
13-12-2559 6:34 - 13-12-2559 21:54
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1