ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 28 สิงหาคม 2559
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:08 น.
27-8-2559 12:02 - 28-8-2559 6:07
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
28-8-2559 6:08 - 28-8-2559 10:48
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
28-8-2559 10:48 - 29-8-2559 6:07
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
29-8-2559 6:08 - 29-8-2559 9:52
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
29-8-2559 9:52 - 30-8-2559 6:07
บุษย (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
30-8-2559 6:08 - 30-8-2559 9:24
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3