ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 30 มีนาคม 2563
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:17 น.
29-3-2563 9:40 - 30-3-2563 6:16
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
30-3-2563 6:17 - 30-3-2563 11:12
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
30-3-2563 11:12 - 31-3-2563 6:15
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
31-3-2563 6:16 - 31-3-2563 12:16
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
31-3-2563 12:16 - 1-4-2563 6:14
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
1-4-2563 6:15 - 1-4-2563 12:51
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4