ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:08 น.
21-8-2560 16:01 - 22-8-2560 6:07
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
22-8-2560 6:08 - 22-8-2560 15:08
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
22-8-2560 15:08 - 23-8-2560 6:07
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
23-8-2560 6:08 - 23-8-2560 14:37
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
23-8-2560 14:37 - 24-8-2560 6:07
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
24-8-2560 6:08 - 24-8-2560 14:33
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1