ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
วันพฤหัสบดี
พระอาทิตย์ขึ้น 06:39 น.
23-2-2560 1:24 - 23-2-2560 6:38
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
23-2-2560 6:39 - 24-2-2560 3:11
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
24-2-2560 3:11 - 24-2-2560 6:38
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
24-2-2560 6:39 - 25-2-2560 4:29
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1