ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:14 น.
29-10-2563 10:31 - 30-10-2563 6:13
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0
30-10-2563 6:14 - 30-10-2563 12:45
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
30-10-2563 12:45 - 31-10-2563 6:13
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
31-10-2563 6:14 - 31-10-2563 15:14
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
31-10-2563 15:14 - 1-11-2563 6:13
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
1-11-2563 6:14 - 1-11-2563 17:44
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2