ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:58 น.
5-7-2563 22:22 - 6-7-2563 5:57
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
6-7-2563 5:58 - 6-7-2563 22:22
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
6-7-2563 22:22 - 7-7-2563 5:57
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
7-7-2563 5:58 - 7-7-2563 22:55
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3
7-7-2563 22:55 - 8-7-2563 5:58
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
8-7-2563 5:59 - 8-7-2563 23:54
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0