ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ดิถีเรียงหมอน 2565
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 17 มกราคม 2564
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:47 น.
16-1-2564 5:04 - 16-1-2564 6:46
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
16-1-2564 6:47 - 17-1-2564 5:41
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
17-1-2564 5:41 - 17-1-2564 6:46
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
17-1-2564 6:47 - 18-1-2564 6:52
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
18-1-2564 6:52 - 19-1-2564 6:46
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
19-1-2564 6:47 - 19-1-2564 8:26
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0