ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 17 มกราคม 2561
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:47 น.
16-1-2561 16:26 - 17-1-2561 6:46
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี -1
จักขุมายา +2
17-1-2561 6:47 - 17-1-2561 18:58
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
17-1-2561 18:58 - 18-1-2561 6:46
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
18-1-2561 6:47 - 18-1-2561 21:19
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
18-1-2561 21:19 - 19-1-2561 6:46
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
19-1-2561 6:47 - 19-1-2561 23:22
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1