ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 30 เมษายน 2560
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:59 น.
29-4-2560 14:41 - 30-4-2560 5:58
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
30-4-2560 5:59 - 30-4-2560 13:05
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
30-4-2560 13:05 - 1-5-2560 5:57
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
1-5-2560 5:58 - 1-5-2560 11:37
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2
1-5-2560 11:37 - 2-5-2560 5:57
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
2-5-2560 5:58 - 2-5-2560 10:11
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2