ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:05 น.
18-4-2562 20:34 - 19-4-2562 6:04
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
19-4-2562 6:05 - 19-4-2562 19:24
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
19-4-2562 19:24 - 20-4-2562 6:03
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
20-4-2562 6:04 - 20-4-2562 18:29
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
20-4-2562 18:29 - 21-4-2562 6:03
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
21-4-2562 6:04 - 21-4-2562 17:57
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2