ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 05:52 น.
22-5-2560 4:47 - 22-5-2560 5:51
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
22-5-2560 5:52 - 23-5-2560 4:06
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
23-5-2560 4:06 - 23-5-2560 5:51
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
23-5-2560 5:52 - 24-5-2560 3:09
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
24-5-2560 3:09 - 24-5-2560 5:51
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
24-5-2560 5:52 - 25-5-2560 1:53
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3