ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:39 น.
23-2-2561 9:22 - 24-2-2561 6:38
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
24-2-2561 6:39 - 24-2-2561 8:08
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
24-2-2561 8:08 - 25-2-2561 6:37
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
25-2-2561 6:38 - 25-2-2561 6:46
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
25-2-2561 6:46 - 26-2-2561 5:12
อารทรา (เทวี)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี 0
จักขุมายา -2