ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
วันพฤหัสบดี
พระอาทิตย์ขึ้น 06:07 น.
15-8-2561 20:17 - 16-8-2561 6:06
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2
16-8-2561 6:07 - 16-8-2561 19:51
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
16-8-2561 19:51 - 17-8-2561 6:06
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
17-8-2561 6:07 - 17-8-2561 19:44
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
17-8-2561 19:44 - 18-8-2561 6:06
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา -1
18-8-2561 6:07 - 18-8-2561 20:07
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2