ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:52 น.
27-5-2561 20:38 - 28-5-2561 5:51
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
28-5-2561 5:52 - 28-5-2561 21:19
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
28-5-2561 21:19 - 29-5-2561 5:51
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
29-5-2561 5:52 - 29-5-2561 22:26
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
29-5-2561 22:26 - 30-5-2561 5:51
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
30-5-2561 5:52 - 31-5-2561 0:05
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2