ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 22 มีนาคม 2562
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:23 น.
21-3-2562 13:50 - 22-3-2562 6:22
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0
22-3-2562 6:23 - 22-3-2562 12:28
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
22-3-2562 12:28 - 23-3-2562 6:21
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
23-3-2562 6:22 - 23-3-2562 11:21
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
23-3-2562 11:21 - 24-3-2562 6:20
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
24-3-2562 6:21 - 24-3-2562 10:33
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4