ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:55 น.
23-6-2560 6:58 - 24-6-2560 5:30
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
24-6-2560 5:30 - 24-6-2560 5:54
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
24-6-2560 5:55 - 25-6-2560 3:51
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
25-6-2560 3:51 - 25-6-2560 5:54
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
25-6-2560 5:55 - 26-6-2560 2:22
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1