ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:24 น.
23-11-2560 2:01 - 23-11-2560 6:22
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
23-11-2560 6:23 - 24-11-2560 4:29
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
24-11-2560 4:29 - 24-11-2560 6:23
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
24-11-2560 6:24 - 25-11-2560 6:42
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
25-11-2560 6:42 - 26-11-2560 6:24
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
26-11-2560 6:25 - 26-11-2560 8:35
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2