ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:13 น.
27-10-2559 1:33 - 27-10-2559 6:12
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
27-10-2559 6:13 - 28-10-2559 2:40
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
28-10-2559 2:40 - 28-10-2559 6:12
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
28-10-2559 6:13 - 29-10-2559 4:17
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
29-10-2559 4:17 - 29-10-2559 6:13
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
29-10-2559 6:14 - 30-10-2559 6:17
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3