ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:11 น.
18-10-2561 21:33 - 19-10-2561 6:10
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
19-10-2561 6:11 - 20-10-2561 0:05
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
20-10-2561 0:05 - 20-10-2561 6:10
ศตภิษัช (เทวี)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
20-10-2561 6:11 - 21-10-2561 2:28
ศตภิษัช (เทวี)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี 0
จักขุมายา -1