ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 30 กันยายน 2559
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 น.
29-9-2559 18:02 - 30-9-2559 6:08
อุตรผลคุณี (โจโร)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
30-9-2559 6:09 - 30-9-2559 19:16
อุตรผลคุณี (โจโร)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
30-9-2559 19:16 - 1-10-2559 6:08
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
1-10-2559 6:09 - 1-10-2559 20:54
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
1-10-2559 20:54 - 2-10-2559 6:08
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
2-10-2559 6:09 - 2-10-2559 22:57
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3