ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:03 น.
23-7-2561 13:28 - 24-7-2561 6:02
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
24-7-2561 6:03 - 24-7-2561 14:56
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
24-7-2561 14:56 - 25-7-2561 6:02
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
25-7-2561 6:03 - 25-7-2561 16:47
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3
25-7-2561 16:47 - 26-7-2561 6:02
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
26-7-2561 6:03 - 26-7-2561 18:59
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0