ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:29 น.
3-12-2563 9:09 - 4-12-2563 6:28
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
4-12-2563 6:29 - 4-12-2563 10:15
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
4-12-2563 10:15 - 5-12-2563 6:29
บุษย (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
5-12-2563 6:30 - 5-12-2563 10:48
บุษย (ราชา)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
5-12-2563 10:48 - 6-12-2563 6:29
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
6-12-2563 6:30 - 6-12-2563 10:56
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2