ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 25 มีนาคม 2561
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:21 น.
24-3-2561 14:52 - 25-3-2561 6:20
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
25-3-2561 6:21 - 25-3-2561 13:20
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
25-3-2561 13:20 - 26-3-2561 6:19
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
26-3-2561 6:20 - 26-3-2561 11:45
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
26-3-2561 11:45 - 27-3-2561 6:18
บุษย (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
27-3-2561 6:19 - 27-3-2561 10:09
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3