ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 19 มกราคม 2562
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:47 น.
18-1-2562 8:06 - 19-1-2562 6:46
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
19-1-2562 6:47 - 19-1-2562 7:29
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
19-1-2562 7:29 - 20-1-2562 6:32
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
20-1-2562 6:32 - 20-1-2562 6:47
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
20-1-2562 6:48 - 21-1-2562 5:16
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1