ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ค้นหาฤกษ์
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ดิถีเรียงหมอน 2565
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 2 มีนาคม 2564
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:35 น.
1-3-2564 8:57 - 2-3-2564 6:34
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
2-3-2564 6:35 - 2-3-2564 7:50
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
2-3-2564 7:50 - 3-3-2564 6:28
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2
3-3-2564 6:28 - 3-3-2564 6:34
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -1
3-3-2564 6:35 - 4-3-2564 5:00
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2