ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:22 น.
20-11-2561 15:16 - 21-11-2561 6:21
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
21-11-2561 6:22 - 21-11-2561 16:16
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
21-11-2561 16:16 - 22-11-2561 6:22
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
22-11-2561 6:23 - 22-11-2561 16:48
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
22-11-2561 16:48 - 23-11-2561 6:22
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
23-11-2561 6:23 - 23-11-2561 16:46
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0