ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:39 น.
23-2-2562 4:25 - 23-2-2562 6:38
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
23-2-2562 6:39 - 24-2-2562 3:23
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
24-2-2562 3:23 - 24-2-2562 6:38
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
24-2-2562 6:39 - 25-2-2562 2:34
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0
25-2-2562 2:34 - 25-2-2562 6:37
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
25-2-2562 6:38 - 26-2-2562 2:12
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4